BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE DUES PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A NOMENAMENT INTERÍ.

Descripció BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ, MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ, DE DUES PLACES DE TREBALLADOR/A SOCIAL, I CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA PER A NOMENAMENT INTERÍ.
Fecha límite de presentación de instacias 17/10/2018
DESCÀRREGA DE DOCUMENTS
18 de MarÇ de 2022

Ajuntament de Pilar de l'Horadada
Plaza Campoamor 2. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante)
Telèfon:96 535 22 25 Fax:96 535 23 25
Correu electrònic:ayto@pilardelahoradada.org