Inici -> Hora oficial

Data i hora oficial de la Seu Electrònica

La data i hora oficial de la Seu Electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitze el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és oferit per el Real Observatori de l'Armada i la Seu Electrònica està sincronitzada amb ell.

Regulació legal

  • L'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics assenyala: "els registres electrònics es regiran efectes de còmput dels terminis imputables tant als interessats com a les Administracions Públiques per la data i hora oficial de la seu electrònica d'accés, que haurà de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a garantir la seua integritat i figurar visible".
  • L'article 15.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica assenyala que la sincronització de la data i l'hora es realitzarà amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, de conformitat amb el previst sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre.

Data oficial

24 d'Abril de 2017

Ajuntament de Pilar de l'Horadada
Plaza Campoamor 2. 03190 Pilar de la Horadada (Alicante)
Telèfon:96 535 22 25 Fax:96 535 23 25
Correu electrònic:ayto@pilardelahoradada.org